• info@yourwebsite.com
  • 954-648-1802

Lập trình NODEJS

NodeJS là một mã nguồn mở, được dùng để xây dựng các ứng dụng mạng, đặc biệt các ứng đòi hỏi real time (thời gian thực) & khối lượng request lớn.

Lập trình REACTJS

React là một thư viện mã nguồn mở viết bằng javascript bởi chính Facebook, dùng để xây dựng giao diện người dùng(User Interface – UI).

React Native (iOS & Android)

Viết ứng dụng Android/iOS chỉ với một lần code duy nhất, đặc biệt, người dùng vẫn trải nghiệm 100% so với ứng dụng viết kiểu truyền thống.

Lập trình Front-end

Thiết kế web luôn là một nghề hấp dẫn bất kì thời điểm nào, bạn thử Google từ khoá "Tuyển dụng Lập trình Front End" sẽ thấy ngay các nhà tuyển dụng đang săn đón

Lập trình PHP & MySQL

Cung cấp các kiến thức Lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao. Đặc biệt, chỉ duy nhất khóa học PHP tại Khoa Phạm, chúng ta được học Laravel Framework

FULL STACK JAVASCRIPT MEAN

Khoá học Full Stack JavaScript tại Khoa Phạm sẽ cung cấp cho bạn toàn bộ kĩ năng quan trọng nhất trong mảng thiết kế web, với 03 học phần chính: NODEJS, ANGULAR & iOT

Bạn có nhu cầu tham gia, hãy liên hệ với chúng tôi ?