• info@yourwebsite.com
  • 954-648-1802

Lập trình NODEJS

NodeJS là một mã nguồn mở, được dùng để xây dựng các ứng dụng mạng, đặc biệt các ứng đòi hỏi real time (thời gian thực) & khối lượng request lớn.

Bạn có nhu cầu tham gia, hãy liên hệ với chúng tôi ?